Czym jest przybornik?

Rodzicielski Przybornik powstał, aby wspierać rodziców w codziennym budowaniu relacji z dziećmi. 

To zestaw podręcznych strategii i wskazówek rozjaśniających obszary, które zwykle stanowią największe wyzwanie dla rodziców oraz ich dzieci w formie kursu online.

Aktualnie można wybierać spośród 4. pakietów.

Jak to działa?

Pracę z materiałami Przybornika możesz rozpocząć od razu po zakupie (na platformie kursowej), lub w innym dogodnym dla Ciebie momencie. 

Pracujesz we własnym tempie i na własnych warunkach, namawiam jedynie do zachowania kolejności odkrywania poszczególnych materiałów. 

Dodatkowym wsparciem jest grupa wsparcia na wewnętrznej platformie, dedykowana wybranemu pakietowi – w grupie uczestnicy mogą wymieniać się obserwacjami, refleksjami, zadawać pytania, inspirować się wzajemnie. Będę w niej dobrym opiekuńczym duchem, podsyłając inspiracje, rozwiewając wątpliwości oraz uczestnicząc w dyskusjach.

Małgorzata Musiał 2023 | Wszystkie prawa zastrzeżone