Regulamin sprzedaży

Dzień dobry

Nazywam się Małgorzata Musiał i zapraszam do zapoznania się z poniższym Regulaminem, w którym znajdziesz wszelkie informacje niezbędne m.in. do skutecznego złożenia zamówienia, zawarcia umowy, realizacji płatności, rozpatrywaniu reklamacji i ochronie danych osobowych.

Jeżeli po wnikliwej lekturze poniższych treści pojawią się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, napisz proszę do mnie na adres: kursy@dobrarelacja.pl

§ 1 Definicje

1. Każdy regulamin wypada rozpocząć od prezentacji Sprzedawcy, którym jest Małgorzata Musiał prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą VIVENS, ul. Leszczyńskiego 103/19, 85-137 Bydgoszcz, NIP: 8451689976, REGON: 340859510.

2. Kupujący to z kolei osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (czyli osoba dorosła, która ukończyła 18 rok życia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadają osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna).

3. Konsument to rodzaj Kupującego, ale będący wyłącznie osobą fizyczną, która zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeśli zatem reprezentujesz firmę lub osobę prawną, to Twoja firma lub organizacja nie będzie posiadała takiego statusu.

4. Tekst, który obecnie czytasz, dostępny pod adresem: www.rodzicielskiprzybornik.pl/regulamin to Regulamin.

5. RODO – uwaga, to będzie długa definicja – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)

6. Korzystam z systemu płatności Tpay.com, należącego do Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Na stronie www.rodzicielskiprzybornik.pl prowadzę sprzedaż produktów elektronicznych (kursów on-line) własnego autorstwa wraz z materiałami szkoleniowymi i ćwiczeniowymi, plikami graficznymi, plikami dźwiękowymi oraz dostępem do zamkniętej grupy wsparcia merytorycznego (zwanych łącznie: Produktem lub Produktami), co wyczerpuje definicję świadczenia na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Musisz wiedzieć, że platforma kursowa i sklep internetowy działa pod adresem: kursy.dobrarelacja.pl, tam też zostanie udostępniony zakupiony przez Ciebie kurs.

3. Niniejszy Regulamin zawiera zbiór zasad i warunków związanych z korzystaniem ze strony www.rodzicielskiprzybornik.pl, a ponadto prawa i obowiązki Stron umowy, czyli Sprzedawcy i Kupującego.

4. Ucieszysz się, że aby dokonać zakupu za pośrednictwem strony www.rodzicielskiprzybornik.pl oraz do korzystania z zakupionych Produktów nie musisz (właściwie Twój komputer lub inne urządzenie) spełniać żadnych nadzwyczajnych lub szczególnych warunków technicznych. Wystarczy, że:

a. Masz dostęp do Internetu
b. Korzystasz ze standardowego systemu operacyjnego (np. Windows, MacOS, Linux),
c. Korzystasz ze standardowej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome)
d. Korzystasz ze standardowej przeglądarki plików PDF,
e. Posiadasz aktywny adres e-mail na dowolnej domenie   
Przy spełnieniu tych wymogów możesz stać się Kupującym.

5. Pamiętaj jednak, że zgodnie z prawem nie możesz dokonać zakupu anonimowo lub podając nieprawdziwe dane lub używając pseudonimów.

6. Wszystkie ceny Produktów wskazane na blogu dobrarelacja.pl, na stronie kursy.dobrarelacja.pl lub www.rodzicielskiprzybornik.pl, a także w moich materiałach marketingowych są cenami brutto.

7. Jeżeli wykorzystasz moją platformę lub dostępne na niej formularze do przesyłania treści niezgodnych z prawem, zakazanych lub propagujących materiały niedozwolone, więc formalnie informuję Cię, że wykorzystywanie platformy w ten sposób lub umieszczanie takich treści w formularzach dostępnych na moich stronach internetowych jest zabronione, a naruszenie Regulaminu w tym zakresie skutkuje natychmiastowym usunięciem założonego konta i brakiem możliwości dokonywania kolejnych zakupów.

§ 3 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem strony www.rodzicielskiprzybornik.pl, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Produktów opisanych na stronie www.rodzicielskiprzybornik.pl, kursy.dobrarelacja.pl lub dobrarelacja.pl. Produkty te mogą być udostępniane Kupującemu za pośrednictwem strony kursy.dobrarelacja.pl w kilku lub kilkunastu częściach – w szczególności kurs, zgodnie z opisem Produktu, może zostać podzielony na odcinki, które Kupujący będzie mógł odtwarzać zgodnie z harmonogramem zawartym w osobnej wiadomości e-mail. To ważna informacja dla każdego Kupującego, dlatego wyróżniłam ją w tekście Regulaminu, abyś nie był zaskoczony, że zakupiony kurs nie zawiera od razu kompletnej treści.

2. Tym samym dokonując zakupu, zgadzasz się na udostępnianie kursu w częściach zgodnie z powyższymi zapisami.

3. Za pośrednictwem bloga dobrarelacja.pl oraz strony kursy.dobrarelacja.pl możesz zapisać się do newslettera i w ten sposób otrzymywać przesyłane przeze mnie informacje marketingowe o moich usługach, promocjach i nowościach. Pamiętaj, że:

a. zapisanie się do newslettera nie jest obowiązkowe i Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania, klikając w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera. Możesz również zrezygnować z newslettera pisząc do mnie maila na adres: kursy@dobrarelacja.pl lub korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt,
b. przesyłanie newslettera jest usługą nieodpłatną.

4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazywania danych w związku z korzystaniem z zarządzanych przeze mnie stron www, podejmuję jako Sprzedawca odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dostosowane do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

5. Wiedz, że jako Sprzedawca podejmuję wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia sprawnego i w pełni poprawnego działania strony www.rodzicielskiprzybornik.pl. Jeżeli stwierdzisz jakąkolwiek nieprawidłowość lub przerwę w funkcjonowaniu strony, powinieneś mnie o tym poinformować pisząc na adres: kursy@dobrarelacja.pl lub korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

6. Jeżeli będziesz niezadowolony z funkcjonowania strony www.rodzicielskiprzybornik.pl lub strony kursy.dobrarelacja.pl, możesz przesłać do mnie reklamację na adres: kursy@dobrarelacja.pl lub zgłosić ją za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce Kontakt. W treści reklamacji powinieneś wskazać swe imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem danej strony internetowej. Każdą reklamacje będę rozpatrywać w nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania i poinformuję Cię o jej rozstrzygnięciu pisemnie na Twój adres korespondencyjny lub na Twój adres e-mail.

§ 4 Ochrona praw autorskich

1. Informuję Cię, że wszystkie Produkty dostępne na stronie www.rodzicielskiprzybornik.pl, udostępniane na stronie kursy.dobrarelacja.pl lub na blogu www.dobrarelacja.pl są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a wszystkie prawa twórcy tych utworów należą do mnie, czyli Sprzedawcy.

2. Proszę Cię o poszanowanie mojej pracy twórczej i nie rozpowszechnianie Produktów lub ich części bez mojej zgody, gdyż jeżeli do tego dojdzie, to takie rozpowszechnianie stanowić będzie naruszenie przysługujących mi praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną.

3. Informuję Cię również, że korzystanie z fragmentów utworów dozwolone jest jedynie w granicach określonych prawem. Nie zezwalam również na poprawianie lub przerabianie albo ponowny montaż utworów, jak również na wykorzystywanie mojej twórczości w innej działalności o charakterze komercyjnym.

4. Jeżeli masz wątpliwości co do zakresu ochrony praw autorskich lub Twych uprawnień związanych z dostępem do utworów, napisz do mnie na adres: kursy@dobrarelacja.pl.

§ 5 Zawarcie umowy

1. Aby dokonać zakupu danego Produktu, powinieneś wybrać interesujący Cię Produkt, wypełnić dostępny po kliknięciu w pole „Przejdź do zamówienia” formularz zamówienia, podając jednocześnie swe dane osobowe i inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia. Przed każdym zakupem warto, abyś zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego postanowienia (unikniemy wówczas nieporozumień), a potem klikając w przycisk „Zamawiam i płacę” potwierdzisz wolę zakupu.

2. Ostatnie opisane powyżej kliknięcie przeniesie Cię na stronę system płatności Tpay.com, gdzie będziesz zobowiązany do dokonania zapłaty za wybrane Produkty. Pamiętaj, że ceny Produktów są cenami brutto.

To ostatni moment, w którym możesz wycofać się z transakcji – brak płatności w ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia zamówienia spowoduje usunięcie zamówienia z systemu.

3. Po dokonaniu płatności zostaniesz przeniesiony na stronę www.kursy.dobrarelacja.pl/potwierdzenie-transakcji i otrzymasz potwierdzenie zakupu – w tym właśnie momencie dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy nami – Kupującym i Sprzedawcą. Potwierdzenie dokonanej transakcji prześlę do Ciebie niezwłocznie na adres e-mail, który podałeś w formularzu zamówienia.

§ 6 Dostawa Produktu

1. Dostawa zakupionego przez Ciebie Produktu nastąpi poprzez udostępnienie Tobie jako Kupującemu kursu wraz z pozostałymi elementami Produktu za pośrednictwem strony kursy.dobrarelacja.pl oraz poprzez wskazanie danych dostępowych do zamkniętej grupy wsparcia merytorycznego. W zależności od aktualnej oferty i rodzaju danego Produktu, może być zostać udostępniony w kilku lub kilkunastu częściach – w szczególności kurs może zostać podzielony na odcinki, które Kupujący będzie mógł odtwarzać zgodnie z harmonogramem zawartym w osobnej wiadomości e-mail. Dostawa nastąpi tym samym w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu.

2. Materiały wideo zostaną udostępnione poprzez ich wyświetlenie na stronie kursy.dobrarelacja.pl po otrzymaniu przez Ciebie na adres e-mail podany przy zamówieniu linka pozwalającego na uzyskanie dostępu do materiału. Zaznaczam, że dostęp ten będzie ważny przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

3. Z kolei kursy on-line będą udostępniane poprzez platformę kursy.dobrarelacja.pl i będziesz mógł korzystać z kursu przez okres 12 miesięcy od dnia zakupu.

4. Materiały szkoleniowe, pliki graficzne oraz pliki dźwiękowe będą udostępniane poprzez platformę kursy.dobrarelacja.pl i będziesz mógł korzystać z nich przez okres 12 miesięcy od dnia zakupu.

5. Dostęp do zamkniętej grupy wsparcia udzielany będzie poprzez przekazanie Tobie e-mailem lub poprzez platformę kursy.dobrarelacja.pl danych dostępowych do zalogowania się do portalu lub strony grupy. Czas trwania dostępu zależny będzie od rodzaju wybranego przez Ciebie Produktu.

§ 7 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Jeżeli dokonałeś zakupu działając jako Konsument, to przy zawarciu umowy na odległość, masz prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Odpowiedni wzór oświadczenia o odstąpieniu otrzymasz wraz z potwierdzeniem zakupu.

2. Pamiętaj jednak, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Innymi słowy, nie możesz odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, jeżeli za Twoją zgodą Produkt zostanie Tobie udostępniony w ciągu 14 dni od dnia zakupu i jednocześnie poinformuję Cię o utracie tego uprawnienia. Jeżeli natomiast nie zgodzisz się na udostępnienie Produktu przed 14 dniem od dnia jego zakupu, może on zostać Tobie udostępniony dopiero po upływie 14 dni od dnia zakupu. Jeżeli bez Twojej zgody zostanie udostępniony wcześniej, to zachowasz prawo do odstąpienia od umowy.

3. Pamiętaj, że aby odstąpić od umowy działając jako Konsument, musisz przesłać do mnie jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy (możesz skorzystać z udostępnionego wzoru), w formie pisemnej na mój adres korespondencyjny lub w formie elektroniczne na adres: kursy@dobrarelacja.pl. Pamiętaj, że termin na wykonanie prawa odstąpienia będzie zachowany, jeżeli jako Konsument wyślesz do mnie pismo lub e-maila z oświadczeniem o odstąpieniu przed upływem 14 dnia od dnia zakupu.

4. Jeżeli skutecznie odstąpisz od umowy, działając jako Sprzedawca zwrócę Tobie (Konsumentowi) wszelkie otrzymane od Ciebie płatności niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 8 Odpowiedzialność za wady Produktów

Tę część opiszę bardziej formalnie, tak dla odmiany.

1. Zgodnie z przepisami, Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad fizycznych lub wad prawnych. Jednocześnie, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt lub jego część ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

2. Jeżeli stwierdzisz wadę Produktu, powinieneś poinformować o tym mnie – Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Pamiętaj, że w związku ze stwierdzoną wadą możesz żądać wydania Produktu lub jego części wolnego od wad lub zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy i zażądać zwrotu całości ceny.

3. Każde z przysługujących Kupującemu roszczeń możesz realizować w formie pisemnej na mój adres korespondencyjny lub elektronicznej (e-mail na adres: kursy@dobrarelacja.pl).

4. Jako Sprzedawca odpowiem na Twoją reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

5. Dla uniknięcie potencjalnych nieporozumień, chciałabym poinformować Cię, że wszelkie treści zawarte w Produktach stanowią wyłącznie materiał edukacyjny i są wynikiem moich osobistych przekonań lub poglądów, ale nie powinieneś ich traktować jako wiążącej pomocy psychologicznej, pedagogicznej lub jako rozwiązania w indywidualnej sprawie. Musisz zdać się na własny zdrowy rozsądek, oceniając, które z polecanych przeze mnie rozwiązań może być dla Ciebie przydatne. Musisz również przyjąć do wiadomości, że może się tak zdarzyć, iż żadna z przesłanych treści Cię nie zadowoli i nie uzyskasz odpowiedzi na swe wątpliwości lub nie rozwiążesz żadnego problemu, zaś jednocześnie nie będzie to stanowiło wady Produktu. Jako Sprzedawca nie ponoszę również odpowiedzialności za sposób korzystania z treści składających się na kurs oraz ewentualne skutki zastosowania lub niezastosowania się przez Ciebie do porad zawartych w jego treści.

6. Nie ponoszę również odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe z przyczyn nieleżących po mojej stronie, jak również za skutki zdarzeń noszących znamiona siły wyższej, pod którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od mojej lub Twojej woli, na które żadna ze stron nie miała wpływu i których przy zachowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć, m.in. klęski żywiołowe, wojnę, akty terroryzmu, działania sił zbrojnych lub agencji rządowych związane z wojną lub aktami terroryzmu, pożar, powódź, strajki, blokady lub inne spory pracownicze uniemożliwiające działanie przedsiębiorstwa, przerwy w działaniu urzędowych systemów komputerowych, bez względu na miejsce wystąpienia takich zdarzeń, trzęsienia ziemi i katastrofy naturalne, działania, zaniedbania, ograniczenia, rozporządzenia, zakazy lub środki podjęte przez władze rządowe, parlamentarne lub lokalne.

§ 9 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Pragnę Cię poinformować, iż zgodnie z przepisami prawa, w tym (od 25 maja 2018 r.) zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO:

1. administratorem Twoich danych osobowych będę ja, czyli: Małgorzata Musiał prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vivens Małgorzata Musiał, ul. Leszczyńskiego 103/19, 85-137 Bydgoszcz, wpisaną do CEIDG, NIP 8451689976, REGON: 790283865, tel. 691 138 666, e-mail: m.musial@dobrarelacja.pl.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a. w celu realizacji zawartej umowy, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną, do czasu wygaśnięcia tej, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w związku z dochodzenia roszczeń, rozliczeniami, obsługi reklamacji i realizacji uprawnień konsumenckich lub w celach statystycznych

b. w celach związanych z rozliczeniami podatkowymi i realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków sprawozdawczych, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

c. jeżeli wyrazisz na to dodatkową zgodę – również w celu marketingu bezpośredniego, w szczególności w celu przesyłania informacji o produktach, promocjach i świadczonych usługach oraz składania ofert i propozycji zawarcia umowy i w tym zakresie do bezpośredniego kontaktu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późniejszymi zmianami) – dobrowolna zgoda użytkownika oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora wyłącznie w zakresie przechowywania danych.

3. Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów przetwarzających, realizujących usługi na moją rzecz:

a. JDM.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie, ul. Smolna 2/12, 62-095 Murowana Goślina, KRS:0000720251, NIP: 7773309401 – w celu przechowywania danych na serwerze

b. Fakturownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, KRS: 0000572426, NIP: 5213704420 – w celu korzystania z systemu fakturowania, w ramach którego przetwarzane są dane osób, dla których zostaje wystawiona faktura w związku z zawarciem umowy,

c. GetResponse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, budynek A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984 – w związku z przesyłaniem newslettera,

d. Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579 – w celu przeprowadzenia procesu płatności online na portalu tPay.pl

e. Vercom Spółka akcyjna, ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, KRS: 0000535618, NIP: 7811765125, w  celu poprawienia bezpieczeństwa i skuteczności dostarczania wiadomości e-mail.

f. FAST-PON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Różana 12 C, 87-162 Lubicz Dolny, KRS: 0000534245, NIP: 8792676584

Jeżeli dojdzie do powierzenia Twoich danych innym podmiotom, niezwłocznie Cię o tym poinformuję poprzez wiadomość elektroniczną, komunikat na stronie internetowej lub informację o zmianie treści Regulaminu.

4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej,

5. Twoje dane osobowe związane z realizacją umowy będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych (maksymalnie 6 lat), natomiast dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Po cofnięciu zgody lub po upływie okresu przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte z wszelkich nośników danych,

6. posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawo ich sprostowania,

7. posiadasz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w każdym czasie,

8. posiadasz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

9. posiadasz prawo do przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera,

10. posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,

11. każde z uprawnieniach wymienionych w punktach od 6 do 10 możesz zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na mój adres: ul. Leszczyńskiego 103/19, 85-137 Bydgoszcz z dopiskiem “dane osobowe” lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres m.musial@dobrarelacja.pl lub kursy@dobrarelacja.pl albo korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

12. posiadasz  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo,

13. wyrażenie przez Ciebie zgody na dalsze przetwarzania Twoich danych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę możesz cofnąć w każdym czasie pisząc do mnie wiadomość o treści “cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych” w dowolnej formie, w tym również w formie pisemnej, przesyłając ją na adres ul. Leszczyńskiego 103/19, 85-137 Bydgoszcz z dopiskiem “dane osobowe” lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres m.musial@dobrarelacja.pl lub kursy@dobrarelacja.pl albo korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

14. Brak wskazania przez Ciebie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, sprawi, że niestety nie będziesz mógł skutecznie złożyć zamówienia. Pola niezbędne do realizacji zamówienia zostały w formularzu oznaczone czerwoną gwiazdką.

15. Z kolei brak wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych sprawi, że nie będę mogła poinformować Ciebie o nowościach i promocjach w sklepie internetowym i nie będziesz mógł otrzymywać mojego newslettera.

16. Wedle mojej najlepszej wiedzy wdrożyłam wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

17. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce prywatności.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Wiedz, że działając jako Sprzedawca wyrażam zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną każdorazowo określone przez strony konfliktu.

2. Działając jako Konsument masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, będąc Konsumentem masz możliwość:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy

b. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,

c. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.

3. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 4. Będąc Konsumentem masz również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. Jeżeli nie uda nam się rozwiązać sprawy polubownie, masz prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przed sądem powszechnym wedle właściwości wynikającej z przepisów prawa.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2019 r.

2. Jako Sprzedawca zastrzegam sobie prawo do wprowadzania, modyfikacji oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów dostępnych w sprzedaży bez uszczerbku dla praw nabytych przez Ciebie jako Kupującego, w tym w szczególności warunków potwierdzonych zamówień lub umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

3. Zastrzegam również możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, o których będę Ciebie informacji z odpowiednim wyprzedzeniem, a w wyjątkowych sytuacjach – niezwłocznie po ich wprowadzeniu, zaś w każdym przypadku z poszanowaniem nabytych przez Ciebie uprawnień.

4. Pamiętaj, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia umowy.

Małgorzata Musiał 2019 | Wszystkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności i cookies